This is part 2 to last week’s article. If you haven’t read it yet I suggest you go and read that one first.

ThinkUp Academy Blog: Do you set yourself a specific amount of time for work?

Erik Birinyi: Usually I am focused more on what I have to do and what tasks I have to complete, instead of focusing on the hours of work. Although, I pay attention not to put too much pressure on me with the workload.

Ilinca Avram: Usually, I do not have an exact program, especially for ThinkUp as my job is not that constant. What I could say is that I work about 5 hours a week and also have separate meetings. As an association, we decided to have working sessions in order to keep our motivation up and therefore 2 times a week we all get together and work.

Daria Perneş: No. I check on the tasks I have to get done, I delegate what I can delegate to my team, I estimate how much time it will take for the rest. It is not necessarily because I want to limit the time I spend working, but to make sure I stay efficient when I complete my tasks. I care about doing something right, rather than fast.

Sarah Suciu: Usually I don’t try to put that much pressure on myself by setting a specific amount of time that I have to work on something for the Academy. 

Maria Vadăn: Not really, because I try to take on a number of tasks that I know for certain I will have the time to do. So however long they take, I try to get them done by the specific deadline.

Daniel Bega: I aim to limit the time allocated for work on ThinkUp to approximately 1 hour/day. Obviously, tasks do arise on the fly quite often, meaning that the time spent per week may sum up to be over this amount, but it all balances out, as during other weeks, the time spent may come out to be less than the proposed amount.

 ThinkUp Academy Blog: Have you ever had to put aside personal matters to take care of something for the academy?

Erik Birinyi: Because we work in a very dynamic environment, it is obvious that sometimes you have to put personal matters aside in order to be focused on your tasks. We try to be very supportive with each other, so if somebody needs help we can be there for each other. 

Ilinca Avram: Sometimes there are moments in which I need to balance out my personal life with work and therefore compromises are made. What I try to do is prioritise whatever needs to be done in the time I allocate for myself to work so, therefore, I don’t need to solve any-other tasks whenever I have personal time. 

Daria Perneş: Of course. It happens when something is important to you. It’s like the opportunity cost, and prioritisation is key. Sometimes it might happen the other way around, too. 

Sarah Suciu: The truth is that working for such an amazing project can be demanding most of the time and usually you can’t always push back a deadline. There have been times where I wasn’t feeling my best and I still had to work not because I was obligated to but because I like working for the Academy and usually it takes my mind off things. And it feels really good working for something that you know it’s going to help so many people.

Maria Vădan: Not yet, but maybe it might be the case in the future. Obviously, it depends on the importance of the personal matter.

Daniel Bega: Just like with any other type of responsibility, there have been times when I’ve had to put off personal matters in order to resolve academy-related issues. This does not happen very often if you are capable of organizing your time efficiently, but it does occur every once in a while.

ThinkUp Academy Blog: When starting up the academy did you have to give up any of your hobbies?

Erik Birinyi: No, not at all. Actually because we deal with a large variety of activities, I kind of integrated my passions and hobbies in the work of the Academy. So I continue to care about all the social issues I cared about before starting the Academy.

Ilinca Avram: I wouldn’t say that I had to give up a hobby but I can say that this took out a lot of time from my program and I had to do some compromises in order to make this work. But because I am so passionate about working in ThinkUp I could call this my hobby and therefore whenever I entered in ThinkUp I developed new skills and worked even more on my hobby.

Daria Perneş: Not really. The overall time spent on other activities may have decreased, but I still make time for all my hobbies. I find it hard to get my work done if I don’t have fun activities to look forward to or if I don’t do some type of sport. 

Sarah Suciu: When we started up this Academy I don’t think that we expected it to pick off as fast as it did and for us to get as many students as fast as we did. As time passed we sort of realized how much time this is going to take and what we’re going to have to sacrifice, so far I haven’t had to give up any of my hobbies but I’m sure that when school starts I will have to prioritize.

Maria Vădan: No. I try to balance hobbies, school and work for the academy as much as I can. I don’t think I would give up any hobbies of mine for any kind of work, because they help me blow off steam and relax, which consequently makes me more productive. 

Daniel Bega: When picking up a new project, or any such initiative, the first question you need to ask yourself is “do I have time for this?” If the answer is yes, or yes if I play around with my time organization and make room for it, then it is worthwhile. If you need to sacrifice a hobby or another personal pleasure that brings you great joy, then you will be unhappy. In my case, I managed to keep all of my hobbies in check, and regularly plan my time to make sure everything is running smoothly, and no area of my life is suffering, as mental health comes before anything else in my opinion.

Don’t forget to check out our latest article (link) and check our social media accounts if you wish to find out more information about our directors.

Interviu cu directorii academiei: echilibru în viaţă, continuare

Acesta este o continuare a articolului de săptămâna trecută. Dacă nu l-ai citit încă, îți sugerez să mergi și să-l citești mai întâi.

Blogul ThinkUp Academy: Îţi atribui o anumită perioadă de timp pentru lucru?

Erik Birinyi: De obicei, mă concentrez mai mult pe ceea ce trebuie să fac și pe ce sarcini trebuie să îndeplinesc, în loc să mă concentrez asupra orelor de muncă. Deși, am grijă să nu pun prea multă presiune asupra mea cu volumul de muncă.

Ilinca Avram: De obicei, nu am un program exact, mai ales pentru ThinkUp, deoarece jobul meu nu este atât de constant. Ce aș putea spune este că lucrez aproximativ 5 ore pe săptămână și, de asemenea, am întâlniri separate. În calitate de asociație, am decis să avem ședințe de lucru pentru a ne menține motivația, de aceea, de două ori pe săptămână ne reunim și lucrăm împreună.

Daria Perneş: Nu. Verific sarcinile pe care trebuie să le îndeplinesc, deleg ceea ce pot delega echipei mele şi estimez cât timp va dura. Nu neapărat pentru că vreau să limitez timpul pe care mi-l petrec lucrând, ci pentru a mă asigura că rămân eficientă când îmi îndeplinesc sarcinile. Îmi pasă să fac ceva corect, mai degrabă decât rapid.

Sarah Suciu: De obicei, încerc să nu pun atâta presiune asupra mea, stabilindu-mi o perioadă specifică de timp pentru lucru. 

Maria Vadan: Nu chiar, pentru că încerc să-mi asum o serie de sarcini pe care știu sigur că le voi putea îndeplinii. Așa că, oricât ar dura, încerc să le termin până la deadline-ul acordat. 

Daniel Bega: Îmi propun să limitez timpul alocat pentru ThinkUp la aproximativ 1 oră / zi. Evident, sarcinile apar destul de des în zbor, ceea ce înseamnă că timpul petrecut pe săptămână poate depăși ce ne-am propus , dar se echilibrează, întrucât în ​​alte săptămâni, timpul petrecut pentru ThinkUp poate fi mai puţin decât cel propus.

Blogul ThinkUp Academy: A trebuit vreodată să lași ceva personal deoparte pentru a rezolva ceva legat de academie?

Erik Birinyi: Deoarece lucrăm într-un mediu foarte dinamic, este evident că uneori trebuie să lăsăm problemele personale deoparte pentru a fi concentrat pe sarcinile noastre. Încercăm să fim foarte susținători unul cu celălalt, așa că dacă cineva are nevoie de ajutor, putem fi acolo pentru acea persoană. 

Ilinca Avram: Uneori, există momente în care trebuie să-mi echilibrez viața personală cu munca și, prin urmare, trebuie să fac compromisuri. Ceea ce încerc să fac este să dau prioritate la ceea ce trebuie făcut în timpul alocat pentru mine pentru a lucra, astfel încât nu este necesar să rezolv alte sarcini ori de câte ori am timp personal. 

Daria Perneș: Desigur! Se întâmpla asta când ceva este important pentru tine. Este ca și costul de oportunitate, iar cheia este să prioritizezi. Câteodată se poate întâmpla și invers. 

Sarah Suciu: Adevărul este că a lucra pentru un proiect atât de uimitor poate fi solicitant în cea mai mare parte a timpului și, de obicei, nu vei putea întotdeauna să extinzi un deadline. Au fost momente în care nu mă simțeam cel mai bine și tot trebuia să lucrez, nu pentru că eram obligată să o fac, ci pentru că îmi place să lucrez pentru Academie și, de obicei, mă relaxează. Și se simte foarte bine muncind pentru ceva ce știi că va ajuta atât de multă lume.

Maria Vădan: Încă nu, dar poate va fi cazul în viitor. Evident, depinde de importanța problemei personale.

Daniel Bega: La fel ca în cazul oricărui alt tip de responsabilitate, au fost momente în care am fost nevoit să pun probleme personale deoparte pentru a rezolva problemele legate de academie. Acest lucru nu se întâmplă foarte des dacă ești capabil să îți organizezi timpul în mod eficient, dar are loc din când în când.

Blogul ThinkUp Academy: Cand ai inceput academia, a trebuit sa renunți la vreunul dintre hobby-urile tale?

Erik Birinyi: Nu, deloc. De fapt pentru că avem de-a face cu o mare varietate de activități, am integrat pasiunile și hobby-urile mele în activitatea Academiei. Așa că am grijă în continuare de toate problemele sociale de care aveam grijă înainte de a începe Academia.

Ilinca Avram: Nu aș spune că a trebuit să renunț la un hobby, dar pot spune că acest lucru a preluat foarte mult timp din programul meu și a trebuit să fac unele compromisuri. Dar, deoarece sunt atât de pasionat de a lucra în ThinkUp, aș putea spune că acesta este hobby-ul meu, prin urmare, de câte ori am intrat în ThinkUp, am dezvoltat noi abilități și am lucrat și mai mult la hobby-ul meu.

Daria Perneș: Nu chiar. Perioada generală petrecută în alte activități poate a scăzut, dar tot îmi fac timp pentru toate hobby-urile mele. Mi-e greu să-mi duc munca la bun sfârșit dacă nu am activități distractive pe care le aștept cu nerăbdare sau dacă nu practic un sport.

Sarah Suciu: Când am început această Academie, nu cred că ne-am așteptat să ia așa amploare atât de repede și ca noi să obținem atâția elevi așa de repede. Pe măsură ce a trecut timpul, ne-am dat seama cât timp va dura acest lucru și ce vom avea de sacrificat, dar până acum nu a trebuit să renunț la niciun hobby, iar atunci când începe școala sunt sigură că va trebui să prioritizez.

Maria Vădan: Nu. Încerc să echilibrez hobby-urile, școala și munca pentru academie cât de bine pot. Nu cred că aș renunța la hobby-urile mele pentru orice fel de muncă, pentru că mă ajută să mă relaxez, ceea ce în consecință mă face mai productivă.

Daniel Bega: Când alegi un nou proiect sau o astfel de inițiativă, prima întrebare pe care trebuie să ți-o pui este „am timp pentru asta?” Dacă răspunsul este da, sau da, dacă mă joc cu organizarea timpului meu și fac loc pentru asta, atunci merită. Dacă trebuie să sacrifici un hobby sau o altă plăcere personală care îți aduce bucurie, atunci vei fi nefericit. În cazul meu, am reușit să-mi păstrez toate hobby-urile și să-mi planific regulat timpul pentru a mă asigura că totul funcționează fără probleme și nicio zonă a vieții mele nu suferă, deoarece sănătatea mentală vine înainte de orice altceva, după părerea mea.

Nu uitați să aruncați un ochi peste cel mai recent articol (link) și să verificați conturile noastre de socializare dacă doriți să aflați mai multe despre directorii noștri.

Comments are closed